» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Rešenje o postavljenju gradskog menadžera grada Beograda

Akti Grada
1

Rešenje o postavljenju glavnog arhitekte grada Beograda

Akti Grada
1

Pravilnik o izmenama Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje poslova i delatnosti u ustanovama u kojima se ostvaruju prava iz socijalne zaštite o čijem se obezbeđivanju stara grad Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području grada Beograda u periodu od 15. novembra 2004. godine do 15. marta 2005. godine (u zimskim uslovima) 1

Akti Grada
3

Rešenje o izboru članova Komisije za potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o izboru predsednika opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Palilula za 2004. godinu

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o opštinskoj upravi opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
10

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizaciji i radu organa opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
10

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju, nadležnostima i sastavu štaba za zaštitu od elementarnih i drugih većih nepogoda za teritoriju opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
10

Poslovnik Skupštine opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o postavljenju zamenika opštinske uprave

Akti gradskih opština Palilula
19

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine opštine Stari grad u Beogradu

Akti gradskih opština Stari grad
19

Rešenje o postavljenju direktora Javnog preduzeć a za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
20

Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor opštine Stari grad”

Akti gradskih opština Stari grad
20

Poslovnik Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o potvrđivanju – verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Odluka o organizaciji i radu organa gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
34

Poslovnik Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
43

ivanje mandata odbornika Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
43

Rešenje o izboru predsednika opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
44

Rešenje o davanju saglasnosti na Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin