» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za deo Bloka 19, prostorno-funkcionalna celina 5,gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
2

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za Avalsku ulicu u Zelezniku, gradska opština Čukarica

Akti Grada
3

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za Sportski centar „Jezero” u Resniku, gradska opština Rakovica

Akti Grada
4

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju transfer stanice sa reciklažnim centrom, gradska opština Lazarevac

Akti Grada
5

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora od hitne pomoći do ulice Benizelosove, gradske opštine Savski venac, Vračar i Palilula

Akti Grada
5

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za blok između ulica: Knez Danilove, Stanoja Glavaša, Dalmatinske i Starine Novaka, gradska opština Palilula

Akti Grada
6

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju fekalnog kolektora KCS „Mostar” – hitna pomoć, gradska opština Savski venac

Akti Grada
7

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za područje između ulica: Goce Delčeva, Palmira Toljatija, Džona Kenedija i Bulevara Nikole Tesle – deo bloka 9 A, gradske opštine Novi Beograd i Zemun

Akti Grada
8

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju vodovoda prve visinske zone Ø700 mm od postojećeg vodovoda Ø700 mm na Dorćolu do postojećeg vodovoda Ø700 mm na Zelenom vencu, gradske opštine Stari grad i Savski venac

Akti Grada
9

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda od postojećeg magistralnog gasovoda MG – 05 do područja PPPPN „Beograd navodi”, gradske opštine Zemun, Novi Beograd i Savski venac

Akti Grada
9

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju gasovoda i glavne merno-regulacionestanice (GMRS) „Padinska skela” do područja PPPPN „Beograd na vodi”, gradske opštine Palilula i Stari grad

Akti Grada
10

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za rekonstrukciju i dogradnju toplovodne mreže od toplane TO „Novi Beograd” do područja PPPPN „Beograd na vodi”, gradske opštine Novi Beograd i Savski venac

Akti Grada
11

Odluka o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju elektroenergetskog voda 110 KV od planirane TS 110/10 KV „Autokomanda” do područja PPPPN „Beograd na vodi”, gradske opštine Voždovac i Savski venac

Akti Grada
12

Odluka o izradi plana detaljne regulacije područja železničke stanice „Makiš”, gradska opština Čukarica

Akti Grada
12

Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela ulične mreže stambenog kompleksa „Staro naselje” u Zelezniku sa denivelisanim prelazom preko železničke pruge, gradska opština Čukarica

Akti Grada
13

Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici gospodar Jevremovoj, gradska opština Stari grad

Akti Grada
14

Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa stanice za snabdevanje gorivom u Ulici južni bulevar

Akti Grada
15

Odluka o osnivanju Osnovne škole „Kraljica Marija” Palilula, u naselju Ovča

Akti Grada
15

Odluka o izmenama Odluke o pravima deteta u oblasti finansijske podrške porodici sa decom na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
16

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Akti Grada
18

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu komunalnih usluga

Akti Grada
18

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Beograd-put”

Akti Grada
19

Odluka o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta ustanove kulture „Direkcija FEST-a”

Akti Grada
19

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
19

Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
21

Rešenje o izmeni i dopuni osnivačkog akta Turističke organizacije Beograda

Akti Grada
21

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća grada Beograda

Akti Grada
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”

Akti Grada
21

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd „Beogradska tvrđava” iz Beograda, ul. Terazije br. 3/V

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta Atelje 212 iz Beograda, Svetogorska br. 21

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Pozorišta „Boško Buha” iz Beograda, Trg republike br. 3

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Muzeja grada Beograda, iz Beograda, ul. Zmaj Jovina br. 1

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica iz Rakovice, ul. Miška Kranjca br. 7

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Centra za kulturu Mladenovac iz Mladenovca, ul. Bojvode Putnika br. 7

Akti Grada
22

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Kuće legata iz Beograda, ul. Knez Mihailova br. 46

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Centra za likovno obrazovanje iz Beograda, ul. Šumatovačka br. 122

Akti Grada
23

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta Prodajne galerije „Beograd” iz Beograda, ul. Kosančićev venac br. 19

Akti Grada
23

Pravilnik o dopuni Pravilnika o zvanjima, zanimanjima i platama zaposlenih u Gradskoj upravi

Akti Grada