» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Palilula za 2013. godinu

Akti gradskih opština Palilula
14

Odluka o obrazovanju opštinske Komisije za procenu štete od elementarnih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
15

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta gradske opštine Stari grad za 2013. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini gradske opštine Stari grad i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upotrebi grba i zastave gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
24

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
24

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
25

Odluka o završnom računu budžeta gradske opštine Grocka za 2013. godinu

Akti gradskih opština Grocka
34

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o prestanku mandata Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
37

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
37

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru člana Administrativne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
38

Rešenje o obrazovanju Komisije za izradu strateškog plana razvoja gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
38

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace i zelenilo” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
38

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
38

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku JKP „Gročanski komunalac” o utvrđivanju cene usluga iznošenja smeća sa Odlukom

Akti gradskih opština Grocka
39

Rešenje o postavljenju načelnika Uprave gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
39

Rešenje o postavljenju zamenika načelnika Uprave gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka