» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
2

Uputstvo za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo raspisanih za 12. oktobar 2014. godine

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo, raspisanih za 12. oktobar 2014. godine

Akti gradskih opština Barajevo
9

Odluka o obliku i sadržaju obrazaca za pojedine radnje u postupku sprovođenja izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Barajevo koji su raspisani za 12. oktobar 2014. godine

Akti gradskih opština Barajevo
40

Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o razrešenju člana Beća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Rešenje o izboru člana Beća gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
40

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
49

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
49

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
50

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Pijace Mladenovac”

Akti gradskih opština Mladenovac
51

Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju, distribuciju vode, održavanje higijene, groblja i zelenila „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
52

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Odluka o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja gradska opština Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Odluka o usvajanju izveštaja o aktivnostima Štaba za vanredne situacije gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin