» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o utvrđivanju cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
2

Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
2

Odluka o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na dodelu jednokratne novčane pomoći pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe sa područja gradske opštine Palilula sredstvima iz budžeta gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
3

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
4

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

Akti gradskih opština Palilula
14

Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
14

Odluka o davanju saglasnosti na upotrebu imena gradske opštine Savski venac u poslovnom imenu Kluba sporta i rekreacije „Topčider”

Akti gradskih opština Savski venac
15

Pravilnik o privremenom oslobađanju ugovorene obaveze plaćanja zakupnine za poslovne prostore na kojima je nosilac prava svojine Grad Beograd, čiji je korisnik gradska opština Savski venac, a kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Savski venac”

Akti gradskih opština Savski venac
15

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Rešenje o izboru zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Rešenje o izboru zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
16

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
23

Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
26

Odluka o finansiranju aktivnosti korisnika sredstava budžeta gradske opštine Stari grad u 2014. i 2015. godini

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora

Akti gradskih opština Stari grad
29

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

Akti gradskih opština Stari grad
29

Rešenje o davanju saglasnosti JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” na Rešenje o određivanju visine zakupnine poslovnog prostora sa rešenjem

Akti gradskih opština Stari grad
30

Rešenje o davanju saglasnosti JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” na Odluku o izmeni i dopuni cenovnika sa odlukom

Akti gradskih opština Stari grad