» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor 215 talentovanih srednjoškolaca i studenata i imenovanju članova Komisije

Akti Grada
1

Rešenje o overavanju obrasca PP OD pri isplati zarada u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
1

Pokazatelj rasta cena na malo u novembru 2004. godine

Akti Grada
2

Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o iznosima cena komunalnih usluga u delatnosti sahranjivanja i održavanja groblja

Akti gradskih opština Grocka
4

Odluka o Opštinskom veću opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju opštinske stipendije za studente

Akti gradskih opština Mladenovac
6

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za informisanje „Mladenovac”, Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
7

Poslovnik Skupštine opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Rešenje o razrešenju Svetlane Marković funkcije javnog pravobranioca opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Rešenje o imenovanju Zore Antonijević za javnog pravobranioca opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
16

Rešenje o izboru predsednika opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o davanju saglasnosti za imenovanje zamenika predsednika opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
16

Rešenje o imenovanju zamenika predsednika opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o davanju saglasnosti za angažovanje i korišćenje usluga opštinskog menadžera u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o postavljenju i angažovanju opštinskog menadžera u opštini Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
17

Rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata tri odbornika Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o potvrđivanju mandata za tri nova odbornika Skupštine opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
18

Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Opštinskog veća opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za informisanje „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Fonda za ekologiju opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
19

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Obrenovac za 2004. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
24

Odluka o naknadama i drugim primanjima odbornika i članova organa i radnih tela Skupštine i drugih organa gradske opštine i o platama i naknadama izabranih, imenovanih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i službama opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Dopuna Poslovnika Skupštine gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Uputstvo za primenu Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 30/02, 7/03, 10/03, 18/03, 30/03 i 14/04) za područje opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
27

Ispravka Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Barajevo za 2004. godinu

Ispravke