» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda (prečišćen tekst)

Akti Grada
4

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2014. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
8

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
10

Odluka o dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o izmeni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta gradske opštine Zvezdara opredeljenih za kulturu

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o cenama usluga, zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
18

Statut Privredne komore Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
26

Odluka o utvrđivanju osnovice, stope, rokovima i načinu plaćanja članarine (doprinosa) Privrednoj komori Beograda u 2015. godini

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
28

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji, sastavu i radu Suda časti pri Privrednoj komori Beograda

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
29

Rešenje o imenovanju direktora

Akti javnih preduzeća i drugih organizacija
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Rade Drainac”, Beograd

Ispravke
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Cana Marjanović”, Sopot

Ispravke
30

Ispravka Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika PK „Beograd”, Beograd

Ispravke
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jelena Ćetković”, Beograd

Ispravke
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Cvijić”, Beograd

Ispravke
30

Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Rudovci”, Lazarevac

Ispravke