» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Pravilnik o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
3

Rešenje o izmeni Rešenja o rasporedu radnog vremena u Gradskoj upravi grada Beograda, Gradskom veću grada Beograda, Gradskom javnom pravobranilaštvu, Zaštitniku građana, Službi za budžetsku inspekciju i Službi za internu reviziju grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o troškovima isključenja i ponovnog priključenja na sistem daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
4

Pravilnik o izmeni Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Beogradu

Akti Grada
4

Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Voždovac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
9

Odluka o ustanovljenju javnih priznanja gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o jednokratnom odricanju od naknada za rad odbornika Skupštine gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
10

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
12

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
15

Odluka o finansiranju potreba i interesa mladih na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Odluka o izmenama Odluke o Upravi gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković” sa Statutom

Akti gradskih opština Voždovac
25

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednic Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
25

Zaključak o ispravci Rešenja o izboru Saveta za mlade

Akti gradskih opština Voždovac
25

Odluka o prvom rebalansu budžeta gradske opštine Zemun za 2014. godinu

Akti gradskih opština Zemun
31

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
31

Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
49

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Grocka za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
55

Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka” 54 Rešenje o obrazovanju Komisije za imenovanje direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
55

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
55

Rešenje o razrešenju javnog pravobranioca gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
56

Rešenje o imenovanju direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
56

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu programa poslovanja JP Direkcije za izgradnju opštine Grocka za 2014. godinu – rebalans IV sa finansijskim pokazateljima

Akti gradskih opština Grocka
56

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks II Plana i programa poslovanja JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks III Plana i programa poslovanja JKP „Gročanski komunalac” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
57

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih poslova od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin broj I-01-06-54/2013 od 22.marta 2013. godine (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Surčin
58

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja broj I-01-06-57/2013 od 22.marta 2013. godine (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja

Akti gradskih opština Surčin