» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Akti Grada
4

Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za prava deteta grada Beograda broj 020-4346/14-God 18. novembra 2014. godine

Akti Grada
5

Rešenje o određivanju osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
9

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu gradske opštine Palilula za 2014. godinu

Akti gradskih opština Palilula
17

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća gradske opštine Palilula Nenadu Đurđeviću zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Palilula
17

Rešenje o izboru člana Veća gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
17

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Palilula u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Palilula
17

Rešenje o imenovanju javnog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
17

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
18

Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o rebalansu budžeta gradske opštine Stari grad za 2014. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
26

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o prestanku funkcije javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o razrešenju direktora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod” zbog podnete ostavke

Akti gradskih opština Stari grad
27

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
27

Ispravka Odluke o rebalansu budžeta gradske opštine Lazarevac za 2014. godinu

Ispravke
27

Ispravka Odluke o ukidanju vanredne situacije na delu područja gradske opštine Lazarevac

Ispravke