» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
24

Odluka o načinu sufinansiranja udruženja građana sredstvima iz budžeta gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Saveta za društvene delatnosti Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru Administrativne komisije Skupštine gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o imenovanju opštinskog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o nastavljanju rada na funkciji zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
27

Rešenje o nastavljanju rada na funkciji zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o nastavljanju rada na funkciji zamenika opštinskog pravobranioca gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni centar opštine Palilula” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
28

Odluka o budžetu gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća za informisanje „Radio-Lazarevac” uLazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća Direkcija Lazarevac za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja – drugi rebalans Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
48

Odluka o budžetu gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
73

Odluka o subvencijama cena komunalnih usluga na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac