» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
26

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
28

Odluka o preuzimanju poslovnih zgrada i prostorija od Javnog preduzeća „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o prestanku mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika u Skupštini gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
29

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o razrešenju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o imenovanju člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
30

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
31

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
31

Odluka o drugom rebalansu budžeta gradske opštine Barajevo za 2014. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
37

Odluka o budžetu gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
54

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
57

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
58

Rešenje o imenovanju direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
58

Odluka budžetu gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i ostalih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
78

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti informisanja za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova na izgradnji gasovodne mreže i distribuciju gasa za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
79

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Agrar Surčin” za period 1. januara do 31. januara 2015. godine

Akti gradskih opština Surčin