» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 65-2022, izdat 2022-06-20
veličina 183.99 Kb
1

Odluka o budžetu gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
14

Odluka o Pravobranilaštvu gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
17

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije gradske opštine Voždovac 17 Rešenje o izboru zaštitnika građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata zameniku zaštitnika građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
18

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo upravljanja ima JP „Poslovni prostor – Voždovac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Voždovac
19

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove Narodni univerzitet „Svetozar Marković”

Akti gradskih opština Voždovac
20

Odluka o budžetu gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
45

Odluka o načinu angažovanja izvršitelja Republike Srbije

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe angažovanja izvršitelja Republike Srbije i predujma u postupcima prinudnog ostvarivanja novčanih potraživanja nastalih u upravnim postupcima komunalne i građevinske inspekcije Uprave gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
46

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebu nabavke usluga i dobara izrade idejnog rešenja i izradu tabli o značajnim ličnostima, izradu informacionih tabli, izradu trejdmarka i uslugu grafičkog oblikovanja za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
47

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe izrade projekta kontrole rasprostranjenosti i aktivnog suzbijanja korovske biljke – ambrozije na teritoriji GO Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
47

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe usluge izrade video-materijala za 2015. godinu 47Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe uređivanja javnih površina na teritoriji GO Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
48

Odluka o izdvajanju budžetskih sredstava za potrebe prinudnog uklanjanja objekata na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
48

Odluka o nagrađivanju učenika iz budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
49

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
51

Odluka o dodeli edukativnog materijala za podsticanje ranog razvoja novorođene dece sredstvima iz budžeta gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Odluka o dodeli novogodišnjih paketića deci iz socijalno ugroženih porodica iz budžeta gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
52

Odluka o ukidanju Ustanove kulture „Vuk Karadžić”

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Odluka o izradi Strateškog plana razvoja gradske opštine Zvezdara za period od 2015. do 2020. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
53

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru člana Veća gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije javnog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o kriterijumima, načinu i postupku izdavanja u zakup poslovnih prostorija kojima upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Zvezdara” sa Odlukom

Akti gradskih opština Zvezdara
57

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” sa Odlukom

Akti gradskih opština Zvezdara
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” za 2014. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
58

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
59

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2015. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2014. godini

Akti gradskih opština Zvezdara
59

Rešenje o imenovanju tima za praćenje i izveštavanje realizacije „Akcionog plana za unapređenje položaja romske populacije na teritoriji opštine Zvezdara za period 2015–2020

Akti gradskih opština Zvezdara
59

Rešenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja gradske opštine Zvezdara za period od 2015. do 2020. godine

Akti gradskih opština Zvezdara
60

Odluka o budžetu gradske opštine Stari grad za 2015. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
78

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
83

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja programa i projekata pravnih i fizičkih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

Akti gradskih opština Stari grad
84

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
84

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
85

Odluka o izboru člana Veća gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
85

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
85

Rešenje o postavljenju pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
85

Rešenje o postavljenju zamenika pravobranioca gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad