» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 50-2024, izdat 2024-05-15
veličina 174.95 Kb
1

Rešenje o iznosu jednokratnog novčanog davanja za zaposlene i nezaposlene porodilje za 2015. godinu

Akti Grada
1

Rešenje o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama čiji je osnivač grad Beograd

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga Javnog komunalnog preduzeća „Gradske pijace” sa Odlukom i Cenovnikom

Akti Grada
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JKP „Parking servis” sa Odlukom i Cenovnikom

Akti Grada
8

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” na Sporazum o načinu rešavanja viška zaposlenih sa Sporazumom

Akti Grada
10

Zaključak o izmeni Interventnih mera zaštite najugroženijih građana

Akti Grada
10

Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima

Akti Grada
12

Odluka o budžetu gradske opštine Grocka za 2015. godinu

Akti gradskih opština Grocka
30

Odluka o Opštinskom pravobranilaštvu gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik usluga JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka za 2015. godinu sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
34

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP za toplifikaciju gradske opštine Grocka za 2015. godinu sa Odlukom i Cenovnikom

Akti gradskih opština Grocka
35

Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik JP „Pijace i zelenilo Grocka” za 2015. godinu sa Odlukom o utvrđivanju Cenovnika

Akti gradskih opština Grocka
36

Rešenje o promeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
36

Odluka o budžetu gradske opštine Sopot za 2015. godinu

Akti gradskih opština Sopot
55

Odluka o izmeni Odluke o Upravi gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
55

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o održavanju čistoće u gradskoj opštini Sopot

Akti gradskih opština Sopot