» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije dela Bloka 12, Gradska opština Novi Beograd

Akti Grada
2

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije bloka između ulica: Beogradske, Krunske, Prote Mateje i NJegoševe, Gradska opština Vračar

Akti Grada
3

Odluka o modelu i metodu privatizacije Javnog preduzeća za informisanje „Radio–Lazarevac” u Lazarevcu

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Mandatne komisije

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru članova Saveta za budžet i finansije

Akti gradskih opština Lazarevac
3

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Toplifikacija” Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o rasporedu dobiti JP „Toplifikacija” Lazarevac iz 2014. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o rasporedu neraspoređene dobiti JP „Toplifikacija” Lazarevac iz prethodnog perioda

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JPKP „Lazarevac” Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program za 2015. godinu „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac”

Akti gradskih opština Lazarevac
5

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
32

Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin za 2014. godinu

Akti gradskih opština Surčin
32

Odluka o usvajanju Plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije javnog pravobranioca Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
33

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Surčin u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Surčin
33

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Boljevci

Akti gradskih opština Surčin
33

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Progar

Akti gradskih opština Surčin
33

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Mesne zajednice Novi Surčin

Akti gradskih opština Surčin
34

Kolektivni ugovor za Javno radiodifuzno preduzeće „Studio B”

Кolektivni ugovori