» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
Broj 27 nosi datum 29. maj 2015. godine, kao što je i vidljivo na prvoj strani i i parnim stranama tog broja. Na neparnim stranama greškom je odštampan datum 27. maj 2015. godine, što treba imati u vidu kod primene akata koji su objavljeni u tom broju.
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Gradskog centra za socijalno preduzetništvo Beograda broj 308 od 7. maja 2015. godine

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom radiodifuznom preduzeću „Studio B” na Sporazum o jednokratnoj novčanoj naknadi u postupku rešavanja viška zaposlenih sa Sporazumom

Akti Grada
2

Odluka o načinu evidentiranja organizovanja poslova održavanja stambenih zgrada i merama za uređenje i održavanje spoljnog izgleda poslovnih i stambenih zgrada na području Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
5

Odluka o ispravci i jezičkom usklađivanju akata iz nadležnosti Skupštine Gradske opštine Savski venac sa nediskriminatorskom rodnom terminologijom

Akti gradskih opština Savski venac
5

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2014. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
34

Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Čukarica za 2014. godinu 23 Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
50

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
50

Odluka o uvođenju nediskriminatorske rodne terminologije u akte svih organa Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Rešenje o razrešenju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
51

Pravilnik o uslovima, kriterijumima i načinu raseljavanja lica – vlasnika stambenih objekata koji su oštećeni ili srušeni dejstvom klizišta na lokaciji Umka–Duboko

Akti gradskih opština Čukarica
52

Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2014. godinu

Akti gradskih opština Grocka
60

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
60

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
60

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
61

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
61

Rešenje o razrešenju direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
61

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
61

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika JP „Pijace i zelenilo Grocka” za 2015. godinu sa dopunama cenovnika

Akti gradskih opština Grocka