» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o osnivanju „Fondacije za mlade talente Grada Beograda”

Akti Grada
2

Odluka o podizanju skulpture „Beogradski čitač”

Akti Grada
2

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenim radnjama u postupku redovne likvidacije Belef centra – ustanova kulture u likvidaciji

Akti Grada
5

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenim radnjama u postupku redovne likvidacije „Jugokoncert” – ustanova za muzičko-scensku delatnost u likvidaciji

Akti Grada
6

Pravila Međunarodnog takmičenja muzičke omladine

Akti Grada
7

Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2015. godinu

Akti Grada
50

Rešenje o proglašenju spomenika prirode „Topčiderski park”

Akti Grada
55

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Gradskog veća Grada Beograda

Akti Grada
55

Rešenje o određivanju naziva ulice na teritoriji Gradske opštine Vračar

Akti Grada
55

Rešenje o određivanju naziva ulica na teritoriji gradskih opština Čukarica, Voždovac i Savski venac

Akti Grada
55

Rešenje o davanju saglasnosti na unošenje imena „Belgrade” u poslovno ime privrednog društva Ball SSC Belgrade D.O.O Beograd – Novi Beograd

Akti Grada
55

Rešenje o izmeni Rešenja broj 3-811/14-S od 27.jula 2014. godine i 3-1039/14-S od 18. septembra2014. godine o određivanju predstavnika Grada Beograda u Skupštini Regionalne agencije za razvoj i evropske integracije Beograd DOO

Akti Grada
56

Rešenje o imenovanju direktora Fondacije za mlade talente Grada Beograda

Akti Grada
56

Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Hipodrom Beograd”, Beograd

Akti Grada
56

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda

Akti Grada
56

Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda

Akti Grada
58

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

Akti Grada