» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
1

Odluka o izmenama Odluke o naknadama i drugim primanjima opštinskih odbornika i platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima Gradske opštine Zvezdara i Opštinskoj upravi

Akti gradskih opština Zvezdara
2

Odluka o usvajanju početnog likvidacionog izveštaja Ustanove kulture „Vuk Karadžić” – u likvidaciji

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
11

Rešenje o imenovanju Saveta Dečjeg pozorišnog festivala „Pozorište Zvezdarište”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar „Olimp – Zvezdara” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopunama Odluke o cenama usluga, zakupa poslovnog prostora i postavljanja reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar „Olimp – Zvezdara”

Akti gradskih opština Zvezdara
12

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
26

Odluka o načinu finansiranja nadležnosti iz oblasti školstva i dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju, poslovima i načinu finansiranja mesnih zajednica na teritoriji Gradske opštine Savski venac br. 06-17/2000-I-01 od 1. juna 2000. godine

Akti gradskih opština Savski venac
30

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2015. godinu

Akti gradskih opština Grocka
47

Odluka o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
49

Odluka o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
51

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
51

Rešenje o davanju saglasnosti na Dopunu cenovnika JP „Pijace i zelenilo Grocka” za 2015. godinu sa Dopunom cenovnika

Akti gradskih opština Grocka