» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu finansiranja beogradskih sportskih organizacija za učešće i postignute rezultate u evropskim i regionalnim klupskim takmičenjima

Akti Grada
2

Pravilnik o izmenama Pravilnika o platama, naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Upravi Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
2

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborni u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
3

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2015. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
25

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
27

Odluka o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Odluka o dodeli javnih priznanja opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
29

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o promeni naziva Ulice VI ličke divizije u MZ Boždarevac

Akti gradskih opština Barajevo
30

Rešenje o promeni naziva Ulice beogradskog bataljona u MZ Baćevac

Akti gradskih opština Barajevo
30

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih rganizacija u oblasti Programa za stara lica, aktivnosti penzionerskih organizacija

Akti gradskih opština Barajevo
31

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Mladenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Mladenovac
96

Rešenje o postavljenju opštinskog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
96

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
96

Rešenje o prestanku funkcije zamenika javnog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
96

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
97

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
98

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor” Obrenovac sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
99

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac
100

Odluka o raspisivanju i sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Obrenovac sa tekstom oglasa

Akti gradskih opština Obrenovac