» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Voždovac
2

Odluka o uređivanju, održavanju groblja i sahranjivanju na području Gradske opštine Voždovac – 2

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmenama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o načinu finansiranja programa udruženja na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
5

Odluka o izmenama Odluke o finansiranju potreba i interesa mladih na teritoriji Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o izmenama Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za finansiranje sportskih programa i projekata iz budžeta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Odluka o izmeni Odluke o stalnim manifestacijama u oblasti sporta od značaja za Gradsku opštinu Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
6

Rešenje o imenovanju zamenika direktora ustanove Sportski centar „Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
7

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

Akti gradskih opština Novi Beograd
18

Odluka o izmeni i dopuni Poslovnika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o zaštitniku građana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
19

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
21

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima za ostvarivanje prava i nosiocima prava na finansijsku pomoć iz budžeta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
21

Odluka o pristupanju Gradske opštine Rakovica „Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade”

Akti gradskih opština Rakovica
21

Odluka o imenovanju koordinatora Kancelarije za mlade Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o prestanku mandata predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o prestanku mandata zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
22

Rešenje o prestanku dužnosti članovima Veća Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o razrešenju zamenika zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o razrešenju zaštitnika građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
23

Rešenje o izboru zaštitnika građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o razrešenju zamenika zaštitnika građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o izboru zamenika zaštitnika građana za nacionalne manjine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o razrešenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o postavljenju zamenika opštinskog pravobranioca Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
24

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
25

Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
25

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
25

Odluka o ostvarivanju potreba i interesa građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
27

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora – 27

Akti gradskih opština Stari grad
31

Odluka o određivanju visine zakupnine za poslovne zgrade i poslovne prostorije čiji je korisnik Gradska opština Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
33

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu finansiranja programa i projekata fizičkih i pravnih lica i finansiranju dodatnih prava korisnika iz sredstava budžeta

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad
34

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”

Akti gradskih opština Stari grad