» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 75-2022, izdat 2022-08-02
veličina 250.53 Kb
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Odluke o cenama toplotne energije Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o razrešenju načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o postavljenju načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o postavljenju zamenice načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
2

Rešenje o razrešenju zamenika načelnice Uprave Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd – 3

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
3

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2015. godinu

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
21

Odluka o službenim putovanjima

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Odluka o pripremi, postupku i načinu dostavljanja materijala Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u postupcima dodele materijalne i drugih vidova pomoći izbeglim licima i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije po ličnom zahtevu stranke

Akti gradskih opština Novi Beograd
29

Odluka o pripremi, postupku i načinu dostavljanja materijala Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije u postupcima dodele materijalne i drugih vidova pomoći izbeglim licima i interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije, po zahtevima korisnika, u kojima odluku o izboru korisnika donosi Savet za upravljanje migracijama i trajna rešenja Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
30

Odluka o osnivanju Ustanove za sport „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
32

Odluka o osnivanju Ustanove za brigu o starima, deci i osobama sa posebnim potrebama „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
34

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove za sport „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za sport „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Ustanove za brigu o starima, deci i osobama sa posebnim potrebama „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
35

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odobra Ustanove za brigu o starima, deci i osobama sa posebnim potrebama „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o imenovanju direktora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije predsednika Upravnog odbora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Zaključak o izmeni Zaključka o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
36

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
37

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
37

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
37

Odluka o zadovoljavanju potreba i interesa građana u oblasti sporta na području gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
41

Odluka o osnivanju Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
42

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP SRPC „Milan Gale Muškatirović” za 2015. godinu i Poseban program korišćenja pomoći osnivača za 2015. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
43

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o prestanku funkcije predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
43

Rešenje o prestanku funkcije članova Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru predsednika gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
44

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
45

Rešenje o razrešenju dužnosti zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac