» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Vračar

Akti gradskih opština Vračar
1

Odluka o načinu i uslovima izmirenja starog duga zakupaca poslovnog prostora na kome je nosilac prava svojine Grad Beograd, čiji je korisnik Gradska opština Vračar, a kojim upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma i postupka za odobravanje finansijske pomoći iz budžeta

Akti gradskih opština Vračar
3

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora/direktorke Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar” Beograd

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Skupštine Gradske opštine Vračar o razrešenju predsednice, članova/članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o imenovanju člana Komisije za imenovanja Gradske opštine Vračar

Akti gradskih opština Vračar
3

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje poslovnim prostorom „Poslovni prostor Vračar”

Akti gradskih opština Vračar
4

Statut Gradske opštine Vračar (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Vračar
13

Odluka o organizaciji Uprave Gradske opštine Vračar (prečišćen tekst)

Akti gradskih opština Vračar
20

Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad

Akti gradskih opština Stari grad
20

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad (drugi rebalans) za 2015. godinu

Akti gradskih opština Stari grad
36

Odluka o izmeni Odluke o subvencionisanju cena komunalnih usluga na teritoriji Gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
36

Uputstvo o radu trezora

Akti gradskih opština Surčin