» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližem uređivanju postupka javne nabavke organizacionih jedinica Gradske uprave Grada Beograda

Akti Grada
3

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2015. godinu

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
26

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor Zvezdara” o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine zakupnine za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Zvezdara sa Odlukom

Akti gradskih opština Zvezdara
27

Rešenje o izmenama Rešenje o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara

Akti gradskih opština Zvezdara
28

Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
139

Odluka o načinu obračuna i naplate osnovnih komunalnih usluga – isporuka vode za piće i odvođenje iskorišćenih voda (kanalizacija) na teritoriji gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
142

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju novog groblja na lokaciji „Petkovača” KO Baroševac i o načinu njegovog korišćenja za preseljenje mesnog groblja u Baroševcu

Akti gradskih opština Lazarevac
142

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
142

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
143

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
143

Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
143

Rešenje o prestanku dužnosti člana Komisije za nazive ulica, trgova i drugih delova naseljenih mesta na području gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
143

Rešenje o davanju saglasnosti na Treće izmene Programa poslovanja JP „Direkcija” Lazarevac za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine

Akti gradskih opština Lazarevac
143

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija” Lazarevac za 2015. godinu – prva izmena

Akti gradskih opština Lazarevac
144

Rešenje o davanju saglasnosti na II rebalans programa poslovanja JPKP „Lazarevac” Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
144

Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Plana i programa rada Centra za kulturu Lazarevac za 2015. godinu sa Izmenom finansijskog plana Centra za kulturu Lazarevac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
144

Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Plana i programa za 2015. godinu „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac” sa Izmenom finansijskog plana „Prvog prigradskog pozorišta Lazarevac” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Lazarevac
144

Odluka o izmenama i dopuni Odluke o mesnim zajednicama i drugim oblicima mesne samouprave na teritoriji gradske opštine Mladenovac

Akti gradskih opština Mladenovac
145

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Toplovod” Obrenovac o izuzimanju na određeno vreme od primene dela Cenovnika ostalih usluga komunalne infrastrukture sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac