» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
1

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku kojom se menja cena usluge iznošenja komunalnog otpada za domaćinstva JKP „Gradska čistoća” sa Odlukom

Akti Grada
2

Rešenje o posebnom režimu saobraćaja na području Grada Beograda u periodu od 15. novembra 2015. godine do 15. marta 2016. godine (u zimskim uslovima)

Akti Grada
3

Odluka o uspostavljanju saradnje između gradske opštine Zemun, grad Beograd, Republika Srbija i opštine Keqiao, grad Shaoxing, provincija Zhejiang, Narodna Republika Kina

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o stalnim manifestacijama u oblasti kulture od značaja za Gradsku opštinu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
4

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za kulturu Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
5

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2015. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
20

Odluka o načinu davanja u zakup poslovnog prostora, utvrđivanju zona i načinu postupanja prilikom priznavanja troškova investicionog održavanja poslovnih prostora kojima upravlja Javno preduzeće „Poslovni prostor opštine Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
25

Rešenje o razrešenju člana i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o imenovanju člana i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra „Čukarica”

Akti gradskih opština Čukarica
26

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ‘73”

Akti gradskih opština Čukarica
27

Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Kulturne ustanove „Galerija ‘73”

Akti gradskih opština Čukarica
27

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
27

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o prestanku funkcije zamenika predsednice Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o odobravanju zaključenja Ugovora o pripajanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti turizma Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o izmenama i dopunama osnivačkog akta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o davanju saglasnosti na odluke Nadzornog odbora JP „Surčin” broj 7267/15 i 7268/15 od 9. oktobra 2015. godine

Akti gradskih opština Surčin
51

Odluka o davanju saglasnosti na izmene Statuta Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije

Akti gradskih opština Surčin
52

Odluka o davanju saglasnosti na Statut Ustanove kulture Kulturni centar Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Odluka o razrešenju pomoćnika direktora Javnog preduzeća „Agrar Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
52

Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Uprave Gradske opštine Surčin za period od 1. januara 2015. godine do 30. juna 2015. godine

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o izboru zamenika predsednice Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Surčin
52

Rešenje o imenovanju zamenika sekretara Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o izmeni Rešenja I-01-06-194/2012 od 17.septembra 2012. godine o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o izmeni Rešenja broj I-01-06-177/2013o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije o dopuni Programa poslovanja za 2015. godinu

Akti gradskih opština Surčin
53

Rešenje o razrešenju direktora i pomoćnika direktora JP „Turizam” i konstataciji prestanka funkcije zamenika direktora JP „Turizam”

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora JP „Surčin”

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o razrešenju člana Saveta Mesne zajednice Surčin

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o razrešenju člana Saveta Mesne zajednice Petrovčić

Akti gradskih opština Surčin
54

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Saveta Mesne zajednice Petrovčić na teritoriji Gradske opštine Surčin

Akti gradskih opština Surčin