» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Zemun

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna dr Milivoju S. Mišoviću

Akti gradskih opština Zemun
1

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna prim. dr Tomislavu Stefanoviću

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Salimu Gorancu

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Nikoli Ragužu

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Radomiru Putniku

Akti gradskih opština Zemun
2

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Nikolici Nedeljkoviću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Zeljku Šašiću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje za građanske zasluge sa medaljom – zaslužni građanin Zemuna Ivanu Rodiću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje o javnom priznanju sa medaljom – počasni građanin Zemuna glumačkom paru – Branki Pujić i Draganu Jovanoviću

Akti gradskih opština Zemun
3

Odluka o dodeli Povelje o prijateljstvu sa ključem Zemuna Muzičkoj školi „Kosta Manojlović”

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju člana Saveta za urbanizam, komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine i izboru novog člana Saveta

Akti gradskih opština Zemun
4

Rešenje o razrešenju člana Komisije za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu

Akti gradskih opština Zemun
4

Odluka o drugoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Savski venac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
18

Odluka o načinu sufinansiranja projekata i programa udruženja građana iz budžeta Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
21

Odluka o promeni osnivačkog akta ustanove kulture Dečji kulturni centar „Majdan” u Beogradu

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
23

Rešenje o imenovanju zamenika pravobranioca Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
24

Rešenje o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Savski venac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Savski venac
24

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
24

Rešenje o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Savski venac

Akti gradskih opština Savski venac
25

Rešenje o razrešenju i imenovanju jednog člana Upravnog odbora Dečjeg kulturnog centra „Majdan”

Akti gradskih opština Savski venac
25

Prioriteti za program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2016. godinu

Akti gradskih opština Savski venac
25

Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2015. godinu

Akti gradskih opština Grocka
45

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora kojim upravlja JP Direkcija za izgradnju opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
46

Odluka o oduzimanju obavljanja komunalnih delatnosti JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o razrešenju članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o izboru članova Veća Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
47

Rešenje o razrešenju direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o razrešenju v.d. direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o razrešenju direktora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
48

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o razrešenju direktora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
49

Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
50

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
50

Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
50

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JKP „Gročanski komunalac”

Akti gradskih opština Grocka
50

Ispravka Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju zakupnine za poslovni prostor na kome pravo korišćenja ima Gradska opština Savski venac

Ispravke