» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja postupka centralizovanih javnih nabavki od strane Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki i utvrđivanju spiska predmeta centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
2

Rešenje o utvrđivanju spiska naručilaca za čije potrebe Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki sprovodi postupke centralizovanih javnih nabavki

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Topčiderske reke sa planiranim regulacijama i akumulacijama, gradske opštine Savski venac, Rakovica i Voždovac

Akti Grada
4

Pokazatelj potrošačkih cena u oktobru 2015. godine

Akti Grada
4

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o određivanju visine zakupnine za poslovni prostor kojim upravlja JP „Poslovni prostor – Voždovac” sa Odlukom

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni Rešenja o razrešenju i imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Voždovac – 7

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zamenika direktora Centra za kulturu i sport „Šumice” – 7

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Poslovni prostor – Voždovac”

Akti gradskih opština Voždovac
7

Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I, Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
8

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Voždovac

Akti gradskih opština Voždovac
8

Zaključak o ispravci Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica Banjica, Gornji Voždovac, Činovnička kolonija, Donji Voždovac, Autokomanda, Tešića kupatilo, Pašino brdo, Vinogradi, Šumice, Dušanovac, Milorad Medaković, Milunka Savić, Braće Jerković, Mitrovo brdo, Kumodraž, Kumodraž I , Kumodraž II, Jajinci, Rakovica, Beli potok, Pinosava, Zuce, Ripanj i Medaković III

Akti gradskih opština Voždovac
8

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga zimske službe sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
9

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cena pružanja usluga na javnoj rasveti prema GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
10

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cenovnika za pružanje usluga održavanja higijene javnih površina za GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin
10

Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane gradske opštine Surčin na Odluku o utvrđivanju pogrebnih usluga na grobljima GO Surčin sa Odlukom

Akti gradskih opština Surčin