» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Gradskoj upravi Grada Beograda

Akti Grada
2

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Službi za budžetsku inspekciju

Akti Grada
4

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Službi za internu reviziju Grada Beograda

Akti Grada
6

Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o sistemu video-nadzora na teritorijiGradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
11

Odluka o osnivanju Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
13

Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Ustanove za brigu o starima, deci i osobama sa posebnim potrebama „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Ustanove za sport „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Novi Beograd

Akti gradskih opština Novi Beograd
14

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove za sport „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o stavljanju van snage Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Ustanove za sport „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o imenovanju v.d. direktora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Rešenje o razrešenju direktora „Humanitarne fondacije Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
15

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut Centra za brigu o starima, deci i sobama sa invaliditetom „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije za promociju turizma, rekreacije i zdravog života „Novi Beograd”

Akti gradskih opština Novi Beograd
16

Poslovnik Opštinske izborne komisije

Akti gradskih opština Čukarica
18

Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Grocka u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Grocka
20

Rešenje o izmeni Rešenja o izboru člana Administrativne komisije GO Grocka

Akti gradskih opština Grocka
20

Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica i trgova na teritoriji gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP „Pijace i zelenilo Grocka”

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP za toplifikaciju Gradske opštine Grocka

Akti gradskih opština Grocka
21

Rešenje o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora JP „Vodovod i kanalizacija” Grocka

Akti gradskih opština Grocka
22

Peta izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2015. godinu

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Odluka o raspisivanju referenduma na delu teritorije gradske opštine Obrenovac, području naseljenog mesta, odnosno području Mesne zajednice Belo Polje

Akti gradskih opština Obrenovac
51

Rešenje o oglašavanju ništavnim Rešenja o promeni naziva dela Fruškogorske ulice u Mesnoj zajednici Rvati, gradska opština Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu

Akti gradskih opština Obrenovac
52

Rešenje o obrazovanju Saveta za bezbednost Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o trećoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za izgradnju Obrenovca

Akti gradskih opština Obrenovac
53

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji gradske opštine Obrenovac

Akti gradskih opština Obrenovac
54

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o drugoj izmeni i dopuni Statuta Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar „Obrenovac” u Obrenovcu

Akti gradskih opština Obrenovac