» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Rešenje o osnivanju Budžetskog fonda za programe i mere aktivne politike zapošljavanja Grada Beograda

Akti Grada
1

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2015. godinu

Akti gradskih opština Palilula
26

Odluka o načinu i postupku davanja u zakup poslovnih prostorija čiji je korisnik Gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
28

Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja Gradska opština Palilula

Akti gradskih opština Palilula
31

Odluka o izmeni Odluke o pružanju finansijske pomoći porodiljama Gradske opštine Palilula u 2015. godini

Akti gradskih opština Palilula
32

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obrazovanju Mobilnog tima za inkluziju Roma

Akti gradskih opština Palilula
32

Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
32

Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture „Palilula”

Akti gradskih opština Palilula
32

Odluka o dodeli nagrade Gradske opštine Čukarica „Matija Ban” za 2015. godinu

Akti gradskih opština Čukarica
33

Rešenje o razrešenju predsednice i članova/ članica Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
33

Rešenje o imenovanju predsednika, članova/ članica i zamenika/zamenica članova/članica Izborne komisije Gradske opštine Čukarica

Akti gradskih opština Čukarica
33

Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena Gradske opštine Lazarevac

Akti gradskih opština Lazarevac
33

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeće „Toplovod” Obrenovac o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac