» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 73-2022, izdat 2022-07-22
veličina 303.24 Kb
1

Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava Grada Beograda na račun izvršenja budžeta Grada Beograda

Akti Grada
3

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks Novog groblja, Gradska opština Zvezdara

Akti Grada
4

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu između Ulice cara Dušana i saobraćajnice T-6, Gradska opštinaZemun

Akti Grada
5

Pokazatelj smanjenja potrošačkih cena u novembru 2015. godine

Akti Grada
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima u Skupštini opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
5

Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Rešenje o izboru predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Rešenje o razrešenju zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
6

Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o razrešenju predsednika Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o izboru predsednika Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o izboru zamenika predsednika Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
7

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
8

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
9

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
10

Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Sopot

Akti gradskih opština Sopot
11

Odluka o trećoj izmeni Odluke o održavanju čistoće u Gradskoj opštini Sopot

Akti gradskih opština Sopot
12

Odluka o četvrtom rebalansu budžeta Gradske opštine Sopot za 2015. godinu

Akti gradskih opština Sopot