» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 68-2024, издат 2024-05-30
величина 539.08 Kb
1

Показатељ раста цена на мало у јануару 2003. године

Акти Града
1

Одлука о буџету општине Стари град за 2003. годину

Акти градских општина Стари град
4

Решење о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Стари град Војиславу Атанацковићу

Акти градских општина Стари град
4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији органа општине Барајево

Акти градских општина Барајево
5

Пословник Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
14

Решење о потврђивању мандата одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине општине Барајево, одржаним 22. децембра 2002. године 38

Акти градских општина Барајево
14

Решење о образовању Верификационе комисије Скупштине општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Решење о избору чланова Административно-мандатне комисије

Акти градских општина Барајево
15

Извештај о коначним резултатима избора за одборнике у Скупштину општине Барајево, одржаним 22. децембра 2002. године

Акти градских општина Барајево
15

Извештај о коначним резултатима избора за председника општине Барајево, одржаним 22. децембра 2002. и 5. јануара 2003. године

Акти градских општина Барајево
16

Одлука о изради урбанистичког пројекта за проширење површинског копа „Тамнава – Источно поље” у Рударском басену „Колубара”

Акти градских општина Лазаревац
16

Одлука о изради урбанистичког пројекта за експлоатацију гранодиорита на површинском копу „Плочник” у Брајковцу

Акти градских општина Лазаревац
17

План о допуни Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површ инама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
17

Правилник о постављању летњих башта угоститељских објеката на јавним површинама у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
19

Извештај о спроведеном референдуму ради изјашњавања грађана месне заједнице Село Младеновац о доношењу одлуке о самодоприносу за територију месне заједнице Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
19

Одлука о самодоприносу за територију месне заједнице Село Младеновац

Акти градских општина Младеновац
20

Закључак о измени Интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана Обреновца

Акти градских општина Обреновац
20

Прва допуна и измена Плана за постављање рекламних паноа на јавним површинама на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Одлука којом се утврђује да поједине одредбе Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљиш та СО Гроцка нису у сагласности са Уставом и Законом

Акти Уставног суда Србије