» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Програм потреба за ауто-такси превозом у граду Београду за 2007. годину

Акти Града
1

Одлука о привременом финансирању општине Барајево за 2007. годину

Акти градских општина Барајево
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Гроцка за 2006. годину

Акти градских општина Гроцка
10

Одлука о привременом финансирању општине Гроцка за 2007. годину

Акти градских општина Гроцка
11

Одлука о престанку статуса локалних путева

Акти градских општина Гроцка
11

Одлука о приступању изради плана детаљне регулације за изградњу стамбеног насеља „Радмиловац” у КО Винча

Акти градских општина Гроцка
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању чистоће у посебним насељеним местима на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
12

Одлука о изменама Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта на територији општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа – Дирекције за грађевинско земљиште, урбанизам и изградњу општине Гроцка 13

Акти градских општина Гроцка
14

Одлука о изменама и допунама Одлуке о издвајању организационе јединице „Водовод и канализација” из састава Јавног комуналног стамбеног предузећа „Гроцка” и оснивању посебног јавног предузећа „Водовод и канализација”, Гроцка

Акти градских општина Гроцка
15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о припајању Јавног предузећа за стамбене услуге општине Гроцка Јавном комуналном предузећу „Гроцка”

Акти градских општина Гроцка
16

Одлука о привременом финансирању градске општине Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
16

План генералне регулације подручја ТЕ „Колубара Б” – прва фаза

Акти градских општина Лазаревац
50

План детаљне регулације „Расадник” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
67

Решење о давању сагласности на Програм уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, са Финансијским планом за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
67

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
67

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за информисање „Радио Лазаревац” за 2007. годину

Акти градских општина Лазаревац
67

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац о повећању цена основних и осталих комуналних услуга, које пружа ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
68

Одлука о повећању цена основних и осталих комуналних услуга које пружа ЈПКП „Лазаревац”, Лазаревац с ценовником

Акти градских општина Лазаревац
72

План детаљне регулације комплекса Специјалне болнице за интерне болести и простора између улица Боже Дамњановића, Кнеза Лазара и Димитрија Туцовића у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
82

Решење о привременом финансирању градске општине Младеновац за 2007. годину

Акти градских општина Младеновац
83

Решење о привременом финансирању градске општине Обреновац за период 1. јануар–31. март 2007. године

Акти градских општина Обреновац
87

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет) градске општине Обреновац за 2006. годину

Акти градских општина Обреновац
88

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу за спровођење избора одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
88

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
89

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
89

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
89

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
89

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
90

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Обреновац

Акти градских општина Обреновац
90

Решење о допуни Решења о именовању Управног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
90

Решење о допуни Решења о именовању Надзорног одбора Јавног радиодифузног предузећа „Радио Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
90

Решење о разрешењу Марице Шеховић дужности директора Фонда за екологију Обреновац и о именовању Марице Шеховић за директора Фонда за заштиту животне средине општине Обреновац 90

Акти градских општина Обреновац
91

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
91

Статут Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
96

Решење о престанку мандата одборнику у Скупштини градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
96

Решење о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Сопот

Акти градских општина Сопот
96

Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2006. годину

Акти градских општина Сопот
97

Одлука о привременом финансирању градске општине Сопот за 2007. годину

Акти градских општина Сопот
97

Одлука о образовању месних заједница за подруч је градске општине Сопот (пречишћен текст)

Акти градских општина Сопот
98

Одлука о петом допунском буџету градске општине Сурчин за 2006. годину

Акти градских општина Сурчин
100

Решење о одређивању назива улица на територији градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
100

Решење о привременом финансирању ГО Сурчин

Акти градских општина Сурчин