» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Нове кумодрашке, Дарвинове и Браће Јерковић, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица: Браће Јерковић, Кружни пут, Дарвинове и Булевара Пека Дапчевића, градска општина Вождовац

Акти Града
5

План детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 44” (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110 kV (број 104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, градске општине Сурчин и Нови Београд

Акти Града
27

Одлука о подизању споменика Рабиндранату Тагору

Акти Града
27

Решење о давању сагласности на Статут Позоришта КПГТ

Акти Града
27

Решење о именовању члана Управног одбора Фондације за младе таленте града Београда

Акти Града
28

Решење о разрешењу директора Установе културе Вук Стефановић Караџић

Акти Града
28

Решење о именовaњу вршиоца дужности директора Установе културе Театар Вук

Акти Града
28

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
28

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома омладине Београда

Акти Града
28

Закључци Скупштине Града Београда број 34163/21-С од 1. априла 2021. године

Акти Града
29

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга ЈКП „Градске пијаце” са Одлуком Надзорног одбора и Ценовником

Акти Града