» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Одлука о изради плана детаљне регулације за блок између улица Маглајске, Пуковника Бацића, Љутице Богдана и Генерала Никодија Стефановића, градска општина Савски венац

Акти Града
2

Одлука о изради плана детаљне регулације за блокове између Булевара краља Александра и улица: Крунске, Проте Матеје и Кнегиње Зорке, градска општина Врачар

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације за подручје између улица Браће Јерковић, Мирче Ацева, Сиве стене и Заплањске, градска општина Вождовац

Акти Града
4

Одлука о измени и допуни Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула, за зону К1 у делу Блока 80 и Блоку 81

Акти Града
5

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг (фаза I), за блок између Булевара краља Александра и улица Босанске, Хазарске и Нове А 4 (Палих бораца), градска општина Звездара

Акти Града
6

Одлука о изради плана генералне регулације блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда

Акти Града
7

План детаљне регулације прикључних 35 kV кабловских водова од планиране ТС 35/10 kV „Сингидунум” до планиране ТС 110/35 kV „Сурчин”, градска општина Сурчин

Акти Града
16

План детаљне регулације дела III месне заједнице у Лазаревцу – за улице Бранка Пешића, Солунску, Славише Ђорђевића и Нову улицу (продужетак улице Славише Ђорђевића до везе са Улицом Милентија Поповића), градска општина Лазаревац

Акти Града
30

Измене и допуне Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) – (I фаза – 1. етапа)

Акти Града
36

План детаљне регулације за блок између улица: Кнегиње Зорке, Светог Саве, Бране Црнчевића (Охридске) и Булевара ослобођења, градска општина Врачар

Акти Града
47

Решење о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације блоковских саобраћајница са паркинг просторима на територији града Београда

Акти Града