» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66, за урбанистичку зону А, Градска општина Вождовац

Акти Града
2

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Просторно културно-историјске целине Топчидер– II фаза, целина 7 – блок између улица Паштровићеве, Пожешке и Владимира Радовановића, Градска општина Чукарица

Акти Града
3

Измене и допуне Плана детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду до петље са Кружним путем), општина Чукарица, за Блок 1

Акти Града
14

План детаљне регулације за блок између улица Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац

Акти Града
28

План места за постављање станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда

Акти Града
32

План за постављање подземних контејнера за селекцију отпада и рециклажу у периоду 2019–2029. године, Градска општина Нови Београд (фаза IV)

Акти Града
53

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – целина III/1, блокови 65 и 66, за урбанистичку зону А, Градска општина Вождовац

Акти Града