» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 32-2024, издат 2024-03-29
величина 2.44 MB
1

Правилник о изменама и допунама Правилника о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Акти Града
16

Одлука о буџету Градске општине Вождовац за 2022. годину

Акти градских општина Вождовац
31

Локални акциони план за родну равноправност Градске општине Вождовац за период 2022–2025. година

Акти градских општина Вождовац
52

Решење о измени Решења о разрешењу и именовању Изборне комисије Градске општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
53

Решење о именовању директора Установе „Вождовачки центар – Шумице”

Акти градских општина Вождовац
53

Одлука о буџету Градске општине Звездара за 2022. годину са Кадровским планом Градске општине Звездара за 2022. годину

Акти градских општина Звездара
80

Одлука о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
83

Одлука о додели пакета новорођеној деци на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
83

Одлука о оснивању Филмског фестивала „Звездарске отворене ноћи филмских авантура – ЗОНФА”

Акти градских општина Звездара
84

Решење о разрешењу члана Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
85

Решење о избору чланова Већа Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
85

Решење о измени и допуни Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
85

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
86

Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
86

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
86

Решење о престанку функције члану Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
86

Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда оснивача Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара
87

Решење о давању сагласности на План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара” за 2022. годину са очекиваним остварењем Плана и програма пословања у 2021. години

Акти градских општина Звездара
87

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара”

Акти градских општина Звездара