» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда

Акти Града
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналној милицији

Акти Града
8

Одлука о додели ваучера за куповину спортске опреме

Акти Града
9

Одлука о допуни Одлуке о одређивању комуналних делатности

Акти Града
9

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”

Акти Града
9

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града
13

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду

Акти Града
16

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду

Акти Града
16

Одлука о измени Одлуке о разрешењу и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије у сталном саставу

Акти Града
17

Решење о именовању в.д. директора Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града
17

Решење о именовању в.д. директора Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду

Акти Града