» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Београда

Акти Града
1

Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица: Скадарске, Петра Кочића, Жарка Миладиновића и Тошин бунар, Градска општина Земун

Акти Града
3

Одлука о изради плана детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: Деспотовачке, Даринке Јеврић, Драгиње Адамовић и Недељка Кошанина, Градска општина Палилула

Акти Града
4

Одлука о изради плана детаљне регулације простора између улица Александра Бугарског, Лазара Трифуновића и спољне магистралне тангенте (СМТ), Градска општина Звездара

Акти Града
5

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације подручја између улица Панчине, Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и Улице Вељка Дугошевића, Градска општина Звездара

Акти Града
6

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица Патријарха Димитрија, Мишка Крањца, Борске и насеља Миљаковац, Градска општина Раковица

Акти Града
8

Измене и допуне Плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке, општина Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде – Градска општина Вождовац

Акти Града
21

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк”

Акти Града
22

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Установе социјалне заштите „Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју”

Акти Града
22

Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода у трајни улог у капиталу Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа Trayal корпорација а.д. Крушевац, са стањем на дан 18. јула 2022. године, са припадајућом каматом до 28. јула 2022. године

Акти Града
23

Одлука о отпису дуга по основу неизмирених уступљених јавних прихода Града Београда према Друштву за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању Full protect д.о.о. Београд – Савски венац, са стањем на дан 31. децембра 2014. године, са припадајућом каматом до 6. јула 2017. године

Акти Града
23

Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку о утврђивању цене услуга за сакупљање и транспорт комуналног отпада са Одлуком

Акти Града