» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Решење о избору градоначелника града Београда

Акти Града
1

Решење о избору заменика градоначелника града Београда

Акти Града
1

Решење о избору чланова Градског већа града Београда

Акти Града
1

Решење о престанку дужности члановима Градског већа града Београда

Акти Града
2

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда

Акти Града
2

Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини града Београда

Акти Града
2

Решење о именовању Градске изборне комисије

Акти Града
3

Закључак о приступању изради статута града Београда

Акти Града
4

Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
4

Одлука о пословном простору општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
8

Одлука о припремању плана детаљне регулације Караматићево двориште у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
8

Одлука о припремању плана детаљне регулације Центар 1 и 2 у Младеновцу

Акти градских општина Младеновац
9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Младеновац
11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
12

Одлука о изменама Одлуке о оснивању Позоришног фестивала

Акти градских општина Младеновац
12

Решење о измени Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења општина Младеновац

Акти градских општина Младеновац
13

Решење о разрешењу и именовању члана Савета Позоришног фестивала

Акти градских општина Младеновац