» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Решење о давању сагласности градској општини Барајево за утврђивање празника градске општине – 1

Акти Града
1

штине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Одлукао потврђивању мандата одборнице Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
1

Измена Пословника Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
2

Одлука о организацији, саставу и надлежностима сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Врачар за 2009. годину

Акти градских општина Врачар
5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о додељивању станова на којима је корисник општина Врачар – 5

Акти градских општина Врачар
5

Решење о разрешењу чланова/чланица сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар – 5

Акти градских општина Врачар
5

Решење о избору чланова/чланица сталних радних тела Скупштине градске општине Врачар

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању вршиоца дужности директора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
6

Решење о именовању члана Управног одбора Народног универзитета „Божидар Аџија”

Акти градских општина Врачар
7

Одлука о оснивању установе културе „Прво приградско позориште Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
8

Одлука о престанку Фонда за финансирање изградње станова солидарности

Акти градских општина Лазаревац
8

План места за постављање објеката, односно средстава за оглашавање на јавним површинама на територији општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о избору заменика председника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа Дирекција Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
11

Пословник о раду Општинског већа градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
14

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и обавезама корисника превоза у возилима јавног градског превоза на свим линијама у Интегрисаном тарифном систему на подручју града Београда

Акти јавних комуналних предузећа
15

Одлука о изменама и допунама Статута Привредне коморе Београда

Акти јавних комуналних предузећа
15

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији, саставу и раду Суда части при Привредној комори Београда

Акти јавних комуналних предузећа