» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Споразум о мерилима, критеријумима и поступку за смањење броја запослених у јавним предузећима комуналне делатности чији је оснивач град Београд услед технолошких, економских и организационих промена

Акти Града
2

Показатељ раста цена на мало у априлу 2009. године

Акти Града
3

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Вождовац за 2008. годину

Акти градских општина Вождовац
7

Одлука о измени Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини градске општине Вождовац и платама изабраних, именованих и постављених лица

Акти градских општина Вождовац
7

Правилник о изменама Правилника о звањима, занимањима и платама постављених лица и запослених у Општинској управи градске општине Вождовац са Закључком о давању сагласности на Правилник

Акти градских општина Вождовац
8

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Звездара за 2008. годину

Акти градских општина Звездара
15

Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету градске општине Звездара за 2009. годину

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама и другим примањима општинских одборника и платама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Звездара и Општинској управи

Акти градских општина Звездара
20

Одлука о верификацији Одлуке Већа градске општине Звездара којом се утврђује престанак функције начелнику Општинске управе

Акти градских општина Звездара
21

Одлука о верификацији Одлуке Већа градске општине Звездара којом се утврђује престанак функције заменику начелника Општинске управе

Акти градских општина Звездара
21

Стратегија за решавање питања избеглих и интерно расељених лица на територији градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
23

Одлука о организацији Управе градске општине Земун

Акти градских општина Земун
28

Решење о висини коефицијената за утврђивање плата изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине Земун и плата председника и чланова Привременог органа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
29

Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Спортско-рекреативно пословни центар „Милан Гале Мушкатировић” за 2009. годину

Акти градских општина Стари град
29

Одлука о изменама Одлуке о Управи градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о измени Решења о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Сурчин
29

Решење о избору чланова Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин

Акти градских општина Сурчин
30

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа „Аграр – Сурчин”

Акти градских општина Сурчин