» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту

Акти Града
1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

Акти Града
3

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталној манифестацији у области спорта од значаја за град Београд

Акти Града
3

Одлука о допуни Одлуке о Награди града Београда

Акти Града
3

Измена и допуна Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Вождовац

Акти Града
4

Измена Плана постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Чукарица

Акти Града
4

Решење о промени назива дела Трга републике на територији општине Стари град

Акти Града
4

Решење о промени назива улица на територији градских општина: Звездара, Палилула, Савски венац, Врачар, Вождовац, Земун, Чукарица и Раковица

Акти Града
6

Решење о давању сагласности на статутарну Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут”

Акти Града
6

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Младост”, Београд

Акти Града
6

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић”, Београд

Акти Града
6

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Седам секретара СКОЈ-а”, Београд

Акти Града
6

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд

Акти Града
7

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Станко Марић”, Земун – Угриновци

Акти Града
7

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић”, Београд – Умка

Акти Града
7

Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Карађорђе”, Београд – Остружница

Акти Града
7

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Младост”, Београд

Акти Града
7

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић”, Београд

Акти Града
8

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Седам секретара СКОЈ-а”, Београд

Акти Града
8

Решење о именовању члана Школског одбора Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд

Акти Града
8

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Станко Марић”, Земун – Угриновци

Акти Града
8

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић”, Београд – Умка

Акти Града
8

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Карађорђе”, Београд – Остружница

Акти Града
9

Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Дринка Павловић”, Београд

Акти Града
9

Решење о разрешењу члана Школског одбора Зуботехничке школе, Београд

Акти Града
9

Решење о разрешењу три члана Школског одбо ра Школе за дизајн, Београд

Акти Града
9

Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње техничке ПТТ школе, Београд

Акти Града
9

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Друге економске школе, Београд

Акти Града
10

Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Петар Драпшин”, Београд

Акти Града
10

Решење о разрешењу два члана Школског одбора Филолошке гимназије, Београд

Акти Града
10

Решење о именовању члана Школског одбора Зуботехничке школе, Београд

Акти Града
10

Решење о именовању три члана Школског одбора Школе за дизајн, Београд

Акти Града
10

Решење о именовању члана Школског одбора Средње техничке ПТТ школе, Београд

Акти Града
11

Решење о именовању два члана Школског одбора Друге економске школе, Београд

Акти Града
11

Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Петар Драпшин”, Београд

Акти Града
11

Решење о именовању два члана Школског одбора Филолошке гимназије, Београд

Акти Града
11

Решење о измени Решења о образовању комисије за утврђивање услова и спровођење конкурса по програму подршке талентованим средњошколцима и студентима Београда број 6-3294/03-ИО од 12. децембра 2003. године

Акти Града
11

Измене и допуне Социјалног програма за запослене у јавним комуналним предузећима чији је оснивач град Београд у процесу реструктурирања предузећа и припреме за приватизацију

Акти Града
12

Одлука о градској управи – пречишћен текст

Акти Града
26

Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве

Акти градских општина Раковица
26

Одлука о припремању плана детаљне регулације гробља у Рајковцу

Акти градских општина Младеновац
26

Решење о утврђивању престанка мандата Драгану Грчићу, одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Решење о утврђивању престанка мандата Весилинки Радосављевић, одборнику Скупштине општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
27

Решење о давању сагласности на цене испоруке топлотне енергије – грејања са даљинског система у Обреновцу које плаћају непосредни корисници

Акти градских општина Обреновац
27

Закључак о измени интервентних мера за заштиту најугроженијих грађана Обреновца

Акти градских општина Обреновац
27

Појединачни колективни уговор за Јавно предузећ е за информисање „Обреновац”

Акти градских општина Обреновац
38

Одлука о изменама и допунама Одлуке о ценама топлотне енергије („Службени лист града Београда”, бр. 1/02 и 23/02)

Акти јавних комуналних предузећа
38

Исправка Решења о измени Решења о највишем нивоу цена комуналних производа и услуга

Исправкe
38

Исправка Одлуке о поступку издавања пословних просторија у закуп Јавног предузећа „Пословни простор Савски венац”

Исправкe