» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Решење о износу једнократног новчаног давања за запослене и незапослене породиље за 2011. годину

Акти Града
1

Решење о одређивању улица за пешачки саобраћај на територији града Београда – пешачке зоне

Акти Града
2

Статут градске општине Земун (пречишћен текст)

Акти градских општина Земун
16

Одлука о ребалансу буџета општине Гроцка за 2010. годину

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о измени Одлуке о Управи градске општине Гроцка

Акти градских општина Гроцка
22

Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКСП „Гроцка” о повећању цена комуналних услуга са Одлуком и Ценовником

Акти градских општина Гроцка
22

Одлука о ребалансу буџета градске општине Лазаревац за 2010. годину

Акти градских општина Лазаревац
34

Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица у градској општини Лазаревац за период од 2010. године до 2014. године

Акти градских општина Лазаревац
44

Решење о промени назива улица у Месној заједници „Јунковац”

Акти градских општина Лазаревац
44

Решење о утврђивању назива улице у Месној за једници „Жупањац”

Акти градских општина Лазаревац
44

Решење о разрешењу председника Надзорног од бора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац” – 44

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Дирекција Лазаревац” – 45

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
45

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац”, Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
45

Одлука о ребалансу буџета градске општине Младеновац за 2010. годину

Акти градских општина Младеновац
52

Одлука о измени Одлуке о установљењу општи нске стипендије за студенте

Акти градских општина Младеновац
52

Решење о престанку мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
52

Решење о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
52

Одлука о утврђивању основице, стопе, рокови ма и начину плаћања чланарине (доприноса) При вред ној комори Београда у 2011. години

Акти јавних комуналних предузећа