» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 96-2024, издат 2024-07-01
величина 1.02 MB
1

Закључак о измени Интервентних мера заштите најугроженијих грађана

Акти Града
1

Решење о избору чланова Верификационог одбора

Акти градских општина Земун
1

Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о утврђивању престанка функције председнику Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о утврђивању престанка функције заменици председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о утврђивању престанка функције председнику градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о утврђивању престанка функције заменику председника градске општине Земун

Акти градских општина Земун
3

Решење о утврђивању престанка функције члановима Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о избору председника Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу секретара Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о постављењу секретара Скупштине градске општине Земун

Акти градских општина Земун
4

Решење о образовању Комисије за административна и мандатна питања

Акти градских општина Земун
4

Решење о разрешењу Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Решење о именовању Изборне комисије градске општине Земун

Акти градских општина Земун
5

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд – 5

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
6

Одлука о промени Статута градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
7

Одлука о завршном рачуну буџета градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
14

Одлука о првом ребалансу буџета градске општине Нови Београд за 2013. годину

Акти градских општина Нови Београд
19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
19

Решење о образовању Комисије за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о измени Решења о именовању Изборне комисије градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о утврђивању престанка мандата Управног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
21

Решење о престанку вршења дужности директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
21

Решење о именовању директора Јавног предузећа за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

Акти градских општина Палилула
21

Одлука о престанку мандата одборници у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
22

Одлука о измени Статута градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
23

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
24

Одлука о додели награда градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
24

Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац
24

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
24

Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о одређивању назива улица у КО Међулужје и КО Варош Младеновац

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о одређивању назива улица у КО Границе

Акти градских општина Младеновац
25

Решење о промени назива улице у КО Границе

Акти градских општина Младеновац
25

Колективни уговор Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце” Београд

Колективни уговори