» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Упутство о поступању приликом рангирања приоритетних пројеката унапређења и рационалног коришћења природних ресурса и енергије

Акти Града
4

Одлука о престанку мандата одборници Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Звездара

Акти градских општина Звездара
5

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
5

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе „Вук Караџић”

Акти градских општина Звездара
5

Решење о именовању координатора и чланова Радне групе за израду „Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији општине Звездара за период 2015-2020. године”

Акти градских општина Звездара
6

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна прим. др Драгану Гребенаровићу

Акти градских општина Земун
6

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна др Миленку Станићу

Акти градских општина Земун
6

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Бранки Поповић

Акти градских општина Земун
6

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Синиши Ерцеговчевићу

Акти градских општина Земун
7

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Ранку Јашовићу

Акти градских општина Земун
7

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгомиру Миличевићу – Кикију

Акти градских општина Земун
7

Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са медаљом – заслужни грађанин Земуна постхумно Милану Надовези – Наји (1949-2013)

Акти градских општина Земун
7

Одлука о додели Повеље о јавном признању са медаљом – почасни грађанин Земуна Лазару Ристовском

Акти градских општина Земун
8

Решење о избору члана Већа градске општине Земун

Акти градских општина Земун
8

Решење о именовању главног и одговорног уредника „Земунских новина”

Акти градских општина Земун
8

Одлука о утврђивању престанка мандата одборници Скупштине градске општине Савски венац – 8

Акти градских општина Савски венац
8

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
8

Одлука о престанку важења Одлуке о начину коришћења и располагања становима у државној својини на којима је корисник градска општина Савски венац број 06-1-12/2006-I-01 од 22. марта 2006.године

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о измени и допуни Одлуке о Управи градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о давању сагласности на употребу имена градске општине Савски венац у пословном имену теквондо клуба у оснивању

Акти градских општина Савски венац
9

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
9

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Одлука о подизању споменика палим борцима Колубарске битке у Жупањцу

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о престанку мандата члана Мандатне комисије Скупштине градске општине Лазаревац– 10

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о престанку мандата члана Савета за буџет и финансије Скупштине градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
10

Решење о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика палим борцима Колубарске битке у Жупањцу

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за информисање „Радио-Лазаревац” у Лазаревцу

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација” Лазаревац за 2013. годину

Акти градских општина Лазаревац
11

Решење о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка ЈП „Топлификација” за 2013. годину

Акти градских општина Лазаревац
11

Одлука о укидању ванредне ситуације на делу подручја градске општине Лазаревац

Акти градских општина Лазаревац
12

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету градске општине Младеновац за 2014. годину

Акти градских општина Младеновац
19

Одлука о Општинском правобранилаштву градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Одлука о допуни Одлуке о оснивању Установе за вршење јавне службе у области физичке културе Спортско-рекреациони центар Младеновац

Акти градских општина Младеновац
21

Решење о престанку функције јавног правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о постављењу општинског правобраниоца градске општине Младеновац

Акти градских општина Младеновац
22

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавање хигијене, гробља и зеленила „Младеновац”, Младеновац

Акти градских општина Младеновац