» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 39-2024, издат 2024-04-05
величина 186.92 Kb
1

Упутство о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Градској управи 1

Акти Града
3

Решење о образовању Комисије за избор студената са инвалидитетом за доделу стипендија

Акти Града
3

Показатељ раста цена на мало у јануару 2005. године

Акти Града
3

Одлука о Општинској управи општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о верификацији мандата одборника Скупштине општине Вождовац

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о постављењу директора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању чланова Управног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о именовању чланова Надзорног одбора Дома културе „Рипањ”

Акти градских општина Вождовац
8

Решење о избору Општинске изборне комисије у сталном саставу

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о избору Општинске комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и чланова њихових породица

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о утврђивању престанка мандата одборника

Акти градских општина Вождовац
9

Решење о именовању Комисије за комасацију за територију општине Палилула

Акти градских општина Палилула
10

Одлука о Општинској управи општине Раковица

Акти градских општина Раковица
15

Одлука о буџету општине Младеновац за 2005. годину

Акти градских општина Младеновац
19

Одлука о утврђивању граница зона грађевинског земљишта на подручју градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
20

Одлука о измени Одлуке о грађевинском земљишту

Акти градских општина Обреновац
20

Одлука о уређивању обављања појединих послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
21

Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећ а за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
21

Одлука о измени Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
22

Одлука о измени Одлуке о организовању јавног предузећа за информисање „Обреновац” у Обреновцу

Акти градских општина Обреновац
22

Одлука о измени Одлуке о Фонду за екологију општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
23

Одлука о измени Одлуке о стицању и начину коришћ ења станова у државној својини на којима је корисник градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
23

Одлука о измени Одлуке о месним заједницама

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о оснивању Локалног савета за запошљавање

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о радном времену у одређеним делатностима и на одређеним пословима на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
26

Одлука о измени и допуни Одлуке о поверавању послова пројектовања, изградње и одржавања дистрибутивне гасоводне мреже и дугорочној испоруци природног гаса на територији месних заједница Барич и Мала Моштаница

Акти градских општина Обреновац
26

Решење о именовању Општинске изборне комисије у сталном саставу за спровођење избора одборника Скупштине градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
27

Ценовник о допуни Ценовника бр. 15025 од 27. децембра 2004. године

Акти јавних комуналних предузећа
27

Исправка Одлуке о Градској управи

Исправкe
27

Исправка Пословника Скупштине града Београда

Исправкe
27

Исправка Решења о давању сагласности на Одлуку о ценама пијачних услуга Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”

Исправкe
28

Исправка Одлуке о Јавном правобранилаштву општине Стари град

Исправкe