» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 50-2024, издат 2024-05-15
величина 174.95 Kb
1

Одлука о потврђивању мандата одборници Скупштине Градске општине Земун

Акти градских општина Земун
1

Одлука о престанку важења Одлуке о начину и поступку давања у закуп пословног простора и гаража којима управља ЈП „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
1

Одлука о престанку важења Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун

Акти градских општина Земун
2

Решење о усклађивању оснивачког акта Јавног предузаћа за управљање пословним простором „Пословни простор Земун”

Акти градских општина Земун
10

Решење о разрешењу члана Комисије за решавање стамбених потреба бораца, војних инвалида и породица палих бораца и избору новог члана комисије

Акти градских општина Земун
10

Решење о измени Решења о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Земун

Акти градских општина Земун
10

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
10

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
11

Одлука о измени Одлуке о организацији Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
12

Одлука о припајању „Хуманитарне фондације Нови Београд” Хуманитарној фондацији Нови Београд – Александар Шапић

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о допуни Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Нови Београд у сталном саставу

Акти градских општина Нови Београд
12

Решење о допуни Решења о избору чланова Комисије за буџет и финансије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Решење о допуни Решења о избору чланова Комисије за прописе, представке и жалбе Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
13

Решење о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације на територији градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
14

Решење о допуни Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП „Пословни простор” – Општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
14

Решење о допуни Решења о разрешењу и именовању Надзорног одбора ЈП „Спортски центар Нови Београд”

Акти градских општина Нови Београд
14

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Барајево

Акти градских општина Барајево
15

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
16

Одлука о измени и допуни Пословника Скупштине Градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
18

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац” из Обреновца

Акти градских општина Обреновац
25

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
33

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
40

Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
47

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Пословни простор” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
55

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
61

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортско-културни центар „Обреновац” уОбреновцу

Акти градских општина Обреновац
68

Решење о измени и допуни Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације за територију градске општине Обреновац

Акти градских општина Обреновац
69

Решење о утврђивању престанка мандата члановима Комисије за именовања директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
69

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац

Акти градских општина Обреновац
70

Решење о првој измени Решења о именовању Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац

Акти градских општина Обреновац
70

Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца

Акти градских општина Обреновац
70

Исправка Решења о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд

Исправкe