» Напредна претрага
Од:    
До:    
Тип документа:    
Општина:    
     

Важни акти

Остали важни акти »

Најновије издање


Број 12-2024, издат 2024-02-08
величина 416.38 Kb
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
1

Одлука о трећем ребалансу буџета Градске општине Нови Београд за 2016. годину

Акти градских општина Нови Београд
14

Одлука о организацији Управе Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
20

Одлука о Општинском правобранилаштву Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о изменама и допунама Одлуке о службеним путовањима

Акти градских општина Нови Београд
24

Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Нови Београд” са Законом о јавним предузећима

Акти градских општина Нови Београд
30

Одлука о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
32

Правилник о изменама и допунама Правилника о платама, накнадама и другим примањима запослених у Управи Градске општине Нови Београд 31 Решење о постављењу заменика секретара Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
32

Решење о измени Решења о избору чланова Административно-мандатне комисије Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
32

Решење о избору чланова Комисије за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
32

Решење о избору чланова Комисије за родну равноправност Скупштине Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Пословни простор” – општина Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о допуни Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Установе културе „Новобеоградска културна мрежа”

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о утврђивању престанка мандата члану Савета Месне заједнице „Бежанијски блокови” Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
33

Решење о утврђивању престанка мандата чланoвима Савета Месне заједнице „Др Иван Рибар” Градске општине Нови Београд

Акти градских општина Нови Београд
33

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Савски венац пре истека времена на које је изабран

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о потврђивању мандата одборнику у Скупштини Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о другој измени и допуни Одлуке о правобранилаштву Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
34

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на подручју градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
38

Одлука о издвајању буџетских средстава за потребе уређивања површина око стамбених зграда на територији градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
38

Одлука о исправци Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор на коме носилац право коришћења има Градска општина Савски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 59/14 и 27/16)

Акти градских општина Савски венац
38

Одлука о исправци Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о утврђивању улица по зонама на територији општине Савски венац број 06-5-6/2001-I-01,22. новембра 2001. године („Службени лист Града Београда”, број 25/01)

Акти градских општина Савски венац
38

Решење о утврђивању престанка дужности члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
39

Решење о избору члана Већа Градске општине Савски венац

Акти градских општина Савски венац
39

Решење о изменама и допунама Решења о именовању Изборне комисије Градске општине Савски венац у сталном саставу

Акти градских општина Савски венац
39

Решење о именовању управитеља Фондације „Мијодраг Станојевић”

Акти градских општина Савски венац
39

Решење о именовању председника Управног одбора и чланова Управног одбора Фондације „Мијодраг Станојевић”

Акти градских општина Савски венац