» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 68-2024, izdat 2024-05-30
veličina 539.08 Kb
1

Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
1

Odluka o budžetu Gradske opštine Palilula za 2019. godinu

Akti gradskih opština Palilula
29

Odluka o načinu sufinansiranja programa udruženja građana sredstvima iz budžeta Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
33

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
45

Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene, specijalizovanih jedinica civilne zaštite za uzbunjivanje, imenovanje poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite za teritoriju gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
46

Odluka o prestanku rada i postojanja i brisanju Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa Palilula – Invest Beograd (Palilula) i preuzimanju prava i obaveza Javnog preduzeća za distribuciju prirodnog gasa Palilula – Invest Beograd (Palilula) od strane Gradske opštine Palilula

Akti gradskih opština Palilula
47

Odluka o budžetu Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
72

Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
73

Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
85

Odluka o pokretnju inicijative za privatizaciju Privrednog društva „Radio Barajevo” d.o.o.

Akti gradskih opština Barajevo
85

Rešenje o prestanku funkcije v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
86

Rešenje o imenovanju v.d. direktora JKP „10. oktobar” Barajevo

Akti gradskih opština Barajevo
86

Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP „10. oktobar” Barajevo za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
86

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za iznošenje smeća za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
86

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za održavanje grobalja za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
86

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za zakup poslovnog prostora Crvenog krsta za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo
87

Rešenje o davanju saglasnosti na Program korišćenja budžetske pomoći – subvencija JKP „10. oktobar” Barajevo za nabavku specijalnog vozila auto-smećara – prese za 2019. godinu

Akti gradskih opština Barajevo