» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 74-2022, izdat 2022-07-25
veličina 527.12 Kb
1

Pravilnik o budžetskom računovodstvu i računovodstvenim politikama

Akti Grada
8

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o izmeni Odluke o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa sa Odlukom

Akti Grada
9

Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Beogradske elektrane” na Odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa za individualni priključak za 1 m³ sa Odlukom

Akti Grada
9

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije šireg područja uz Ulicu vojvode Stepe – Faza I1, opština Voždovac, za Blok 4, između ulica: Vojvode Stepe, Borisavljevićeve, Piroćančeve i Bože Jankovića

Akti Grada
10

Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Plana detaljne regulacije kompleksa „Singidunum”, sektori 2, 3, 4 i 6, Gradska opština Surčin

Akti Grada
11

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između Bulevara oslobođenja, Ulice Zvečanske, dela planirane saobraćajnice prvog reda (tzv. „Transverzala”), dela Gučevske, Oblakovske i auto-puta, Gradska opština Savski venac, za blok 1

Akti Grada
12

Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za blok između ulica: Miloja Đaka, Mihaila Avramovića i Omladinske, gradska opština Savski venac

Akti Grada
13

Odluka o prestanku mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
13

Odluka o potvrđivanju mandata odbornicima Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o razrešenju zamenika zaštitnika građana Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
14

Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Zaključak o usvajanju predloga Veća Gradske opštine Rakovica za promenu Statuta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
15

Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Rakovica

Akti gradskih opština Rakovica
16

Zaključak o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2018. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
16

Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana rada Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica za 2019. godinu

Akti gradskih opština Rakovica
17

Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Obrenovac” iz Obrenovca o izmeni i dopuni Cenovnika osnovnih i ostalih komunalnih proizvoda i usluga sa Odlukom

Akti gradskih opština Obrenovac