» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 41-2024, izdat 2024-04-19
veličina 197.14 Kb
1

Rešenje o utvrđivanju liste kandidata za izbor odbornika Skupštine grada Beograda u Izbornoj jedinici Grocka II

Akti Grada
1

Zaključak o pristupanju izradi regulacionog plana dela centralne zone – bloka 39 u Novom Beogradu između ulica: Bulevar Arsenija Čarnojevića, Omladinskih brigada, Treći bulevar i Bulevar umetnosti

Akti Grada
2

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Obrenovac za 2002. godinu

Akti Grada
3

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu organa opštine Obrenovac

Akti Grada
4

Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana benzinskih i gasnih pumpi na prostoru Generalnog plana Obrenovca

Akti Grada
5

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju stambenih objekata na lokaciji „Grebača” – Zvečka

Akti Grada
5

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za uređenje prostora i izgradnju objekata na kat. parc. br. 123 i 124 KO Rvati

Akti Grada
6

Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta za izgradnju stambenih objekata na delu kat. parc. br. 745/1 KO Zvečka

Akti Grada
6

Odluka o poveravanju poslova postavljanja, upravljanja i održavanja reklamnih panoa i sličnih objekata

Akti Grada
7

Prva dopuna plana za postavljanje privremenih objekata na javnim površinama na teritoriji opštine Obrenovac

Akti Grada
7

Plan parcelacije za kat. parcelu br. 4252/1 KO Zvečka

Akti Grada
8

Odluka o sticanju i načinu korišćenja stanova u državnoj svojini na kojima je korisnik opština Obrenovac

Akti Grada
11

Odluka o održavanju čistoće i čišćenju javnih površina u posebnim naseljenim mestima na teritoriji opštine Obrenovac

Akti Grada