» Napredna pretraga
Od:    
Do:    
Tip dokumenta:    
Opština:    
     

Važni akti

Ostali važni akti »

Najnovije izdanje


Broj 81-2024, izdat 2024-06-18
veličina 2.83 MB

Izdavač Službenog lista grada Beograda je Grad Beograd-Gradska uprava grada Beograda-Sekretarijat za informisanje, Beograd, ul.Kraljice Marije br.1/XI,

Odgovorni urednik Biljana Buzadžić, telefon: 3229-678, lokal 6247.

Pretplata:
Igor Dimitrov, телефон 7157-455, факс 3376-344, e-mail: igor.dimitrov@beograd.gov.rs.

Štampa: JP "Službeni glasnik RS", štamparija "Glasnik", Beograd, Lazarevački drum br.15.

Pib: 100065430,

Izvod iz registra obveznika PDV-a: 135434179,

Matični broj: 17565800,

Žiro Račun: 840-147640-13,

Banka gde se vodi račun: Uprava za javna plaćanja.

Vaše sugestije i komentare možete uputiti elektronskim putem na sledeće e-mail adrese:

biljana.buzadzic@beograd.gov.rs,
(odgovorni urednik Službenog lista grada Beograda )
igor.dimitrov@beograd.gov.rs
(Sekretarijat za informisanje).